Navigation Menu+

Clădirea Verde

Soluția pentru un viitor sustenabil

„Clădirile verzi” sunt concepute, construite și exploatate cu scopul minimizării impactului asupra mediului înconjurător și maximizării stării bine a locatarilor.

Cele mai importante caracteristici ale unei clădiri verzi sunt:

  • Eficienţa energetică sporită semnificativ
  • Accesul facil la mijloacele de transport în comun pentru a reduce traficul, poluarea şi cantitatea de combustibil fosil utilizată
  • Alegerea siturilor pentru construcţii şi utilizarea lor în aşa fel încât impactul asupra mediului local să fie minim
  • Alegerea materialelor care minimizează sau elimină degajările toxice şi minimizează cantitatea de energie necesară pentru producerea şi transportul lor
  • Reutilizarea materialelor existente şi selectarea materialelor ce au conţinut ridicat de material reciclat
  • Asigurarea iluminatului natural şi a aerului interior de calitate
  • Flexibilitate în utilizarea spaţiului în aşa fel încât să se reducă intervenţiile cu consum mare de resurse în momentul în care se doreşte reconfigurarea spaţiului.